Ma t/m Vrij: 08.00 - 21.00
Zaterdag: 08.00 - 14.00
NL 0475 - 227 099
DE 0049 211 2409 2005
WhatsApp. 0475 - 227 099
info@tandenmeer-roermond.nl Bredeweg 239E
6043GA Roermond
Medisch centrum
Klik voor spoed

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.

I

Consultatie en Diagnostiek (C)

TARIEF

a.

Consulten

C001 Consult ten behoeve van een intake € 50,54
C002 Consult voor een periodieke controle € 25,27
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 25,27

b.

Diagnostisch onderzoek

C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 25,27
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 119,69
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 119,69
C013* Studiemodellen € 33,25
C014 Pocketregistratie € 39,90
C015 Parodontiumregistratie € 79,79
C016* Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 199,48

c.

Diversen

C020 Mondzorg aan huis € 19,95
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) € 27,93

II

Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 18,62
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 13,96
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 79,79
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 79,79
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 29,26
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 35,91
X34 Beoordelen schedelfoto € 26,60
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 226,08
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 66,49

III

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 14,91
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 14,91
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 29,92
M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 19,95
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,65
M40 Fluoridebehandeling € 16,62
M61* Mondbeschermer of fluoridekap € 29,92
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element € 57,85
M81* Behandeling van witte vlekken, volgend element € 31,92

IV

Verdoving (A)

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 16,62
A15 Oppervlakte verdoving € 8,64
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 53,20

V

Verdoving door middel van een roesje (B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 33,25
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 33,25
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 41,56

VI

Vullingen (V)

V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 27,93
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 44,55
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 57,85
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 81,12
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 41,23
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 57,85
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 71,15
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 94,42
V91 Eénvlaksvulling composiet € 53,20
V92 Tweevlaksvulling composiet € 69,82
V93 Drievlaksvulling composiet € 83,12
V94 Meervlaksvulling composiet € 106,39
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 79,79
V30 Fissuurlak eerste element (sealen) € 29,92
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 16,62
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,65
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 13,30
V70* Parapulpaire stift € 13,30
V80* Wortelkanaalstift € 23,27
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,97

VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 46,55
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 36,57

b.

Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 53,20

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 54,31
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 119,69
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 172,89
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 226,08
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 279,28
E85 Elektronische lengtebepaling € 16,62
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 19,95
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 53,20

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51 Verwijderen van kroon of brug € 39,90
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 33,25
E53 Verwijderen van wortelstift € 46,55
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 33,25
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 33,25
E56* Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 46,55
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 33,25
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 93,09
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 59,84
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 49,87
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 53,20

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 66,49
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 33,25

Bleken

E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 53,20
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 19,95
E97* Uitwendig bleken per kaak € 83,12

Behandeling trauma-element

E40 Directe pulpa-overkapping € 33,25
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 13,30
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 26,60
E44 Verwijderen spalk, per element € 6,65

Aanbrengen rubberdam

E45 Aanbrengen rubberdam € 13,30

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31 Snij-/ hoektand € 132,99
E32 Premolaar € 186,18
E33 Molaar € 239,38
E34* Aanbrengen retrograde vulling € 26,60
E36* Het trekken van een element met re-implantatie € 93,09
E37 Kijkoperatie € 79,79

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 66,49

Gebruik operatiemicroscoop

E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 89,77

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 66,49

VIII

Kronen en bruggen (R)

De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.

a.

Inlays en kronen

R08* Eénvlaks composiet inlay € 79,79
R09* Tweevlaks composiet inlay € 152,94
R10* Drievlaks composiet inlay € 199,48
R11* Eénvlaksinlay € 119,69
R12* Tweevlaksinlay € 186,18
R13* Drievlaksinlay € 265,98
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 33,25
R24* Kroon op natuurlijk element € 292,57
R34* Kroon op implantaat € 265,98
R29* Confectiekroon € 59,84
R31 Opbouw plastisch materiaal € 66,49
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode € 66,49
R33* Gegoten opbouw, directe methode € 132,99

b.

Brugwerk

R40* Eerste brugtussendeel € 199,48
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 99,74
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 166,24
R50* Metalen fixatiekap met afdruk € 33,25
R55* Gipsslot met extra afdruk € 33,25
R60* Plakbrug zonder preparatie € 132,99
R61* Plakbrug met preparatie € 199,48
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 46,55
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 26,60

c.

Restauraties diversen

R67* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 28,59
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 73,14
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 73,14
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 26,60
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug € 66,49
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 33,25
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 33,25
R91* Wortelkap met stift € 166,24
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 89,77

d.

Schildje van keramiek of kunststof

R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 79,79
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 132,99

e.

Temporaire voorzieningen

R80* Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 33,25
R85* Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 13,30
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

IX

Behandeling Kauwstelsel (G)

a.

Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 119,69
G22 Verlengd onderzoek OPD € 239,38
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 106,39
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 69,82
G62* Stabilisatieopbeetplaat € 179,53
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 53,20
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 79,79
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 134,32
G44* Therapeutische injectie € 73,14
G46* Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 53,20
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 132,99

b.

Beetregistraties

G10 Niet-standaard beetregistratie € 99,74
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling € 99,74
G12 Centrale relatiebepaling € 93,09
G13 Protrale/laterale bepalingen € 66,49
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 598,45
G16 Therapeutische positiebepaling € 33,25
G20 Beetregistratie intra-oraal € 66,49
Diversen
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 35,91
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 33,25
G65* Indirect planmatig inslijpen € 365,72
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 66,49
G69* Beetbeschermingsplaat € 73,14
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 66,49

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 332,47
G72 Controlebezoek MRA € 33,25
G73* Reparatie MRA met afdruk € 53,20

d.

Myofunctionele apparatuur

G74 * Plaatsen van myofunctionele apparatuur € 89,77
G76 * Consult myofunctionele therapie € 25,27

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

a.

Onderdeel A

H11 Trekken tand of kies € 49,87
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 37,24
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,87
H26 Hechten weke delen € 73,14
H50 Terugzetten tand of kies, eerste element € 66,49
H55 Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting € 19,95

b.

Onderdeel B

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 66,49
H33 Hemisectie van een molaar € 79,79
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak € 79,79
H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie € 79,79
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 331,34
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting € 131,66
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 59,84
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 39,90
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 79,79
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 106,39
H44 Primaire antrumsluiting € 73,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 93,09
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 93,09
H65 Primaire sluiting € 179,53
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 93,09
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 179,53
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 126,34
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 212,78

XI

Kunstgebitten (P)

a.

Gedeeltelijk kunstgebit

P001* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 99,74
P002* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 199,48
P003* Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 272,63
P004* Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 372,37

b.

Volledig kunstgebit

P020* Volledig kunstgebit bovenkaak € 199,48
P021* Volledig kunstgebit onderkaak € 265,98
P022* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 432,21
P023* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 132,99

c.

Toeslagen

P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 71,81
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 33,25
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 66,49
P043 Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting € 39,90
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 89,77
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 16,62
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 53,20
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 19,95
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 99,74
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 66,49

d.

Aanpassingen bestaand kunstgebit

P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 46,55
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 46,55
P062* Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 93,76
P063* Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 94,42
P064* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 81,79
P065* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 85,11
P066* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 186,18
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 33,25
P068* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19,95
P069* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20
P070* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19,95
P071* Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20
P072* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20

e.

Nazorg

XII

Tandvleesbehandelingen (T)

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 192,83
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 35,91
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 26,60
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 119,69
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 73,14
T042 Consult parodontale nazorg € 101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 134,32
T044 Complex consult parodontale nazorg € 178,87
Parodontale chirurgie
T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 216,11
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 332,47
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 398,97
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 66,49
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 178,87
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 83,12

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 116,36
T102 Tandvleescorrectie, één element € 63,17
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen € 166,24
Toepassen van regeneratietechniek
T111* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 398,97
T112* Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 132,99
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 216,11
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121 Kroonverlenging, één element € 216,11
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen € 398,97
Mucogingivale chirurgie
T141 Tandvleestransplantaat € 126,34
T142* Recessie bedekking met verplaatste lap € 398,97
Directe postoperatieve zorg
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 66,49
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 178,87
Diversen
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 46,55
T162 Behandeling tandvleesabces € 89,77
T163* Toepassing lokaal medicament € 71,81
T164* (Draad)Spalk € 26,60
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 66,49

XIII

Implantaten (J)

J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie € 199,68
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 113,01

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 73,71
J011* Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 113,40
J012 * Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 85,05
J013* Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen € 170,09
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 51,03

b.

Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren

J020* Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft, € 272,15
J021* Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden € 170,09
J022* Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak € 164,42

c.

Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren

J030* Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 96,39
J031* Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 147,42
J032* Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 68,04

d.

Implantologische chirurgie

J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 259,68
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 107,16
J042* Plaatsen eerste tandvleesvormer € 85,05
J043* Plaatsen volgende tandvleesvormer € 40,26
J044 Verwijderen implantaat € 37,42
J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 187,10
J046 Vervangen eerste implantaat € 259,11
J047 Vervangen volgend implantaat € 107,16
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant € 197,88
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit € 577,75

e.

Diversen

J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J051* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 22,68
J052 Prepareren donorplaats € 153,08
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 76,54
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 119,07
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 127,57
J056* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 130,41
J057 Kosten implantaat € 0,00
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 11,34
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 26,65
J060* Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 294,83

f.

Mesostructuur

J070* Plaatsen eerste drukknop € 136,08
J071* Plaatsen elke volgende drukknop € 39,69
J072* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 232,46
J073* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 73,71

g.

Prothetische behandeling na implantaten

J080* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 583,99
J081* Klikgebit in de onderkaak € 379,88
J082* Klikgebit in de bovenkaak € 379,88
J083* Omvorming tot klikgebit € 113,40
J084* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 147,42
J085* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 170,09
J086* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 198,44
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 96,39
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 124,74
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 153,08

h.

Nazorg implantologie

J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 62,37
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 102,06

i.

Prothetische nazorg

J100* Opvullen zonder staafdemontage € 158,75
J101* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 198,44
J102* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 226,79
J103* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 255,14
J104* Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 19,95
J105* Reparatie zonder staafdemontage € 62,37
J106* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 119,07
J107* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 147,42
J108* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 175,76
J109* Verwijderen en vervangen drukknop € 28,35

XIV

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 15,14
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 17,47
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 17,47

XV

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 15,14
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tand & Meer, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Wat onze patiënten zeggen

Nieuws

Wat te doen bij een gebroken tand

Als tandarts krijgen wij regelmatig de vraag wat er moet gebeuren als iemand een gebroken tand heeft. Het is belangrijk om te weten dat dit veel voorkomt en dat er stappen zijn die je kunt nemen om het ongemak te verminderen en verdere schade te voorkomen. In dit bericht zullen wij je daarom alles vertellen wat je moet weten als […]

Lees verder

Tandimplantaten: permanente oplossing

Heb je ooit gedacht aan tandimplantaten als oplossing voor je ontbrekende tanden? Laten we eens kijken waarom tandimplantaten een geweldige optie kunnen zijn en hoe het proces van het plaatsen van een implantaat in zijn werk gaat. Een van de grootste voordelen van tandimplantaten is dat ze er net zo echt uitzien en zich net zo natuurlijk aanvoelen als echte […]

Lees verder

Met EMDR van je tandartsangst af

EMDR, of Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een vorm van psychotherapie die kan worden gebruikt om emotionele problemen te behandelen, zoals fobieën en traumagerelateerde aandoeningen. De techniek is ontwikkeld in de jaren 1980 en wordt tegenwoordig wereldwijd gebruikt als behandeling voor een breed scala aan emotionele problemen. EMDR kan ook effectief zijn bij het behandelen van de angst voor […]

Lees verder